• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ထိုင္းႏိုင္ငံ သဲေသာင္ျပင္ ၂၄ခုတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈ တားျမစ္

(GMT+08:00) 2018-02-01 14:40:07

မၾကာခင္က ထိုင္းအစုိးရမွ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ ထိုင္းသည္ ယခုလ ၁ရက္ေန႔က တစ္ျပည္လံုးရွိ သဲေသာင္ျပင္ ၂၄ခု၌ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈကို စတင္ တားျမစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားကို အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္ဟု စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

၄င္းသဲေသာင္ျပင္ ၂၄ခုသည္ မ်ားေသာအားျဖင္႔ ခရီးသြား ရႈခင္းသာ ေနရာမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၄င္းေနရာမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈကို ျပဳျပင္ရန္ႏွင္႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

   Webradio