• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အာဆီယံ ၆ႏိုင္ငံတို႔ ေထာက္လွမ္းေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို

(GMT+08:00) 2018-01-31 15:19:12

မၾကာခင္က အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ စင္ကာပူ၊ ထိုင္းႏွင္႔ ဘရူႏိုင္း အာဆီယံ အဖဲြ႔ဝင္ ၆ႏိုင္ငံတို႔သည္ အင္ဒုိနီးရွား ဘာလီကၽြန္းတြင္ ေထာက္လွမ္းေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔ၾကေၾကာင္း တရုတ္ ျပည္သူ႔ ေန႔စဥ္ သတင္းစာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

၄င္းသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေဒသတြင္း လံုၿခံဳေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားျဖည့္ျပဳလုပ္ၿပီး အစြန္းေရာက္ အိုင္အက္စ္အဖဲြ႔ လက္နက္ကိုင္ သမားမ်ား ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားကို ခုခံကာကြယ္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မၾကာခင္က အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင္႔ မေလးရွား ၃ႏိုင္ငံတို႔သည္ ပင္လယ္ျပင္ႏွင္႔ ေကာင္းကင္ယံ ပူးတဲြ ကင္းလွည့္မႈမ်ားကို စတင္ျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ပိုၿပီး ထိေရာက္စြာ တိုက္ဖ်က္ေရး အတြက္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ လက္ရွိ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စနစ္မွ အေႏွာင္အဖဲြ႔မ်ားကို ၿဖိဳခြင္းၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားျဖည့္ျပဳလုပ္သင္႔ေၾကာင္း အကဲခတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ယူဆ ၾကေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

   Webradio