• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ခရီးလွည့္လည္

(GMT+08:00) 2018-01-29 14:35:32

      အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး မာတစ္သည္ ၿပီးခဲ႔သည့္ သီတင္းပတ္က အင္ဒိုနီးရွားႏွင္႔ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံတြင္ ခရီးလွည့္လည္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရး အားျဖည့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး စသည္မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြး ခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

မၾကာခင္က အေရွ႕ေတာင္အာရွ အေျခအေနသည္ တည္ၿငိမ္ေၾကာင္း၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင္႔ ဗီယက္နမ္သည္ အေမရိကန္ႏွင္႔ ကာကြယ္ေရး အပါအဝင္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ရာ၌ "မိမိတို႔လိုရာ ရွာႀကံေရး"ကို စဲြကိုင္ေၾကာင္း၊ ေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္ေရးသည္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ား အတြက္ ေအာက္ေျခ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္း ျဖစ္ၿမဲျဖစ္ ေနေသးေၾကာင္း အကဲခတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ယူဆၾကသည္။

မာတစ္က အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံ မေရာက္ခင္က သတင္းေထာက္မ်ားအား ယခုအႀကိမ္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ၂ႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မၾကာခင္က အေမရိကန္ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ အစီရင္ခံစာတြင္ တင္ျပထား ေသာ"ရွိၿပီးသား မဟာမိတ္အဖဲြ႔ ဆက္ဆံမႈ တိုးျမွင္႔ရန္ႏွင္႔ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံမႈသစ္ တည္ေဆာက္ရန္" ရည္မွန္းခ်က္ကို ေဖာ္ျပရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အင္ဒုိနီးရွား ခရီးစဥ္ အတြင္း မာတစ္က အင္ဒိုနီးရွား၏ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းသည္ ထူးခၽြန္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္သည္ အင္ဒိုနီးရွားႏွင္႔ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အားျဖည့္ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။ ထို႔အျပင္၊ အေမရိကန္သည္ အင္ဒိုနီးရွားအား လက္နက္မ်ားကို ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း အကဲခတ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ဗီယက္နမ္ ခရီးစဥ္ အတြင္း မာတစ္သည္ ဗီယက္နမ္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ငိုခၽြမ္လစ္ႏွင္႔ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ၊ ေဘးဒဏ္ကယ္ဆယ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္မႈႏွင္႔ အဏၰဝါေရး လံုၿခံဳမႈ စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အေလးထား ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကေၾကာင္း အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ရပ္အရ သိရသည္။

မၾကာေသးခင္ ကာလ တေလွ်ာက္လံုးက အေမရိကန္ သမၼတ ထရန္႔၊ ဒုသမၼတ ပင္စ္ႏွင္႔ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး တီလာစြန္ အပါအဝင္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ႏွင္႔ အဆင္႔ျမင္႔ အရာရွိမ်ားသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ေရွ႕ဆင္႔ေနာက္ဆင္႔ ခရီးလွည့္လည္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္က ေဒသတြင္း မဟာမိတ္အဖဲြ႔ဝင္ႏွင္႔ မိတ္ဖက္ ႏိုင္ငံမ်ားကို ႏွစ္သိမ္႔ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ဖက္ကေတာ႔ အေမရိကန္-အာဆီယံ ဆက္ဆံမႈမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နယ္ပယ္ အေပၚ ထရန္႔ အစိုးရမွ အေလးထားျခင္းကို ေဖာ္ျပေနေၾကာင္း အကဲခတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ယူဆၾကသည္။

   Webradio