• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ပထမဆံုး အႀကိမ္ တရုတ္-ျမန္မာ ပူးတဲြ ပင္လယ္ျပင္ သိပၸံပညာ စူးစမ္းေလ႔လာမႈတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိ

(GMT+08:00) 2018-01-21 12:22:07

ယခုလ ၂၀ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိႏၵိယ သမုဒၵရာ ပင္လယ္ရပ္ဝန္းတြင္ သိပၸံပညာ စူးစမ္းေလ႔လာမႈကို ျပဳလုပ္ေနေသာ တရုတ္ျပည္ "ရွန္ယန္ဟုန္ အမွတ္ ၀၃" သိပၸံပညာ စူးစမ္းေလ႔လာေရး သေဘၤာမွ သတင္းကို ကိုးကား၍ ၁၇ရက္ေန႔က စတင္ ျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ တရုတ္- ျမန္မာ ပူးတဲြ ပင္လယ္ျပင္ သိပၸံပညာ စူးစမ္းေလ႔လာမႈတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာ ရရွိခဲ႔ ေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေဖာ္ျပသည္။

ယင္းသည္ တရုတ္ျပည္ႏွင္႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ သီးျခားစီးပြားေရးဇုန္(Exclusive Economic Zone)တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ပထမဆံုး အႀကိမ္ အဏၰဝါ ပတ္ဝန္းက်င္ အေထြေထြ စူးစမ္းေလ႔လာမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ စူးစမ္းေလ႔လာမႈမွ ရရွိေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို အတူ မွ်ေဝခံစားၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအႀကိမ္ စူးစမ္းေလ႔လာမႈတြင္ ပါဝင္ေသာ ျမန္မာ တံငါလုပ္ငန္းဌာနမွ အရာရွိ တစ္ဦးက ယခုအႀကိမ္ စူးစမ္းေလ႔လာမႈသည္ ျမန္မာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး အတြက္ အလြန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ တရုတ္ သံအမတ္ႀကီး ဟုန္လ်န္႔က ယခုအႀကိမ္ သိပၸံပညာ စူးစမ္း ေလ႔လာမႈသည္ တရုတ္ျပည္ အေပၚ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ယံုၾကည္မႈကို ထင္ဟပ္ျပၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ အေနႏွင္႔ အတူ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

"ရွန္ယန္ဟုန္ အမွတ္ ၀၃" သိပၸံပညာ စူးစမ္းေလ႔လာေရး သေဘၤာသည္ ယခုလ ၂၁ရက္ေန႔တြင္ စူးစမ္းေလ႔လာမႈကို ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြါရန္ စီစဥ္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

 

   Webradio