• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္၊ မူဂ်ယ္အင္နွင္႔ ဖုန္းဆက္

(GMT+08:00) 2018-01-12 10:27:02

   တရုတ္နိုင္ငံေတာ္ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္၊ ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႔က ခ်ိန္းထားသည္႔အတိုင္း ေတာင္ကိုးရီးယားနိုင္ငံသမၼတ မူဂ်ယ္အင္နွင္႔ တယ္လီဖုန္းျဖင္႔ ဆက္သြယ္ခဲ႔သည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္အရသိရသည္။

   ထုိသို႔ဖုန္းဆက္ခဲ႔ရာ၌ ရွီက်င္႔ဖိန္က မၾကာမီက သမၼတ မူဂ်ယ္အင္သည္၊ တရုတ္ျပည္ တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ တရားဝင္ခရီးလွည္႔လည္ျပီး၊ နွစ္ဖက္တို႔သည္၊တရုတ္၊ေတာင္ကိုးရီးယား မဟာဗ်ဴဟာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမိတ္ဖက္ဆက္ဆံမႈဖြ႔ံျဖိဳးေရး၊ အေရးၾကီး ေဒသဆိုင္ရာ နွင္႔ နိုင္ငံတကာျပႆနာမ်ားညီညြတ္ေစေရးနွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ အေရးၾကီးသေဘာတူညီမႈရရွိ ခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

   ထို႔အျပင္၊ ရွီက်င္႔ဖိန္က တရုတ္ျပည္အေနနွင္႔၊ ေတာင္၊ ေျမာက္ကိုးရီးယားဆက္ဆံမႈ ေကာင္းမြန္ေစေရး၊ ေက်ေအးေရးနွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအေပၚ အစဥ္တစိုက္ ေထာက္ခံျမဲေထာက္ခံလ်က္ရွိေၾကာင္း အေလးထားေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု သတင္းအရသိရ သည္။

   Webradio