• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဒုတိယ အႀကိမ္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးသို႔ လီေခ႔ခ်န္ တက္ေရာက္မည္

(GMT+08:00) 2018-01-05 14:57:55

တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္သည္ ယခုလ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕ေတာ္၌ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဒုတိယ အႀကိမ္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံတြင္ တရားဝင္ ခရီးလွည့္လည္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

ယခုလ ၄ရက္ေန႔က တရုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ ဒုဝန္ႀကီး ခုန္ရႊမ္ယို႔က ယခုအႀကိမ္ အစည္းအေဝးသည္ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး "ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးအခ်ိန္"မွ "ႀကီးျပင္းသည့္ အခ်ိန္"တြင္ ကူးေျပာင္း လာသည့္အခ်ိန္၌ က်င္းပမည့္ အေရးႀကီး အစည္းအေဝး တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ လာမည့္ အဆင္႔ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင္႔ ပတ္သက္၍ အဆုိျပဳခ်က္ႏွင္႔ ခံယူခ်က္မ်ားကို တင္ျပၿပီး အနာဂတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စနစ္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ တြန္းအားသစ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စနစ္သည္ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္း ေဒသ ၆ႏိုင္ငံတို႔ တည္ေဆာက္ၾကေသာ အတူ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေရး၊ အတူ တည္ေဆာက္ေရးႏွင္႔ အတူ မွ်ေဝခံစားေရးရွိသည့္ ပထမဆံုး မဟာ မဲေခါင္ျမစ္ ေဒသငယ္အတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စနစ္သစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ မတ္လက ပထမဆံုးအႀကိမ္ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝး က်င္းပခဲ႔သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရး လံုၿခံဳမႈ၊ စီးပြားေရးႏွင္႔ ဆက္တိုက္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လူမႈေရးႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈကို ေက်ာရိုးမ႑ိဳင္ ၃ခု အျဖစ္ ထားၿပီး အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေရး၊ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း၊ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး၊ ေရအရင္းအျမစ္၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင္႔ ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ႔ေပါ႔ေရး နယ္ပယ္ ၅ခုပါဝင္ေသာ "3+5"ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး မူေဘာင္ကို သတ္မွတ္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒုဝန္ႀကီး ခုန္ရႊမ္ယို႔က က်င္းပေတာ႔မည့္ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးသည္ "ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ ဆက္တိုက္ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးျမစ္"ကို ေဆာင္ပုဒ္ အျဖစ္ထားေၾကာင္း၊ အစည္းအေဝးတြင္ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး တိုးတက္မႈကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ၿပီး အနာဂတ္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးတည္ခ်က္ကို သတ္မွတ္ကာ လန္ခ်န္း- မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို "ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးအခ်ိန္"မွ "ႀကီးျပင္းသည့္ အခ်ိန္"တြင္ အဆင္ေျပစြာ ကူးေျပာင္းေစရန္ တြန္းအားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄ရက္ေန႔က ေျပာၾကားသည္။

   Webradio