• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အရင္က တရုတ္ေစ်းကြက္မွာ အမ်ားအျပားေတြ႔ရေပမဲ႔ အခုမွာေတာ့ မရွိတဲ႔ ေဆးလိတ္ ၁၀မ်ဳိး

(GMT+08:00) 2017-12-25 14:50:30

   Webradio