• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

၁၄ႀကိမ္ေျမာက္ လူဦးေရႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး ဝန္ႀကီးအဆင္႔ ႏိုင္ငံတကာ အစည္းအေဝး ဖြင္႔လွစ္

(GMT+08:00) 2017-11-28 18:19:19

ယခုလ ၂၈ရက္ေန႔က လူဦးေရႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မိတ္ဖက္မ်ားအဖဲြ႔ ဦးစီးက်င္းပေသာ ၁၄ႀကိမ္ေျမာက္ လူဦးေရႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး ဝန္ႀကီးအဆင္႔ ႏိုင္ငံတကာ အစည္းအေဝးကို ယခုလ ၂၈ရက္ေန႔က အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံ Yogyakartaတြင္ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံႏွင္႔ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္း ၂၆ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂၀ေက်ာ္သည္ ယခုအႀကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္ လူဦးေရ ျပႆနာႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

အစည္းအေဝး ဖြင္႔ပဲြ အခမ္းအနားတြင္ တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လ်ဴယန္တုန္းက လူဦးေရႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မိတ္ဖက္မ်ား အဖဲြ႔၏ သဘာပတိ ႏိုင္ငံ အေနႏွင္႔ တရုတ္ အစုိးရသည္ ယခုအႀကိမ္ အစည္းအေဝး က်င္းပျခင္း အေပၚ အလြန္ အေလးထားေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အင္ဒိုနီးရွား လူသား ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈ စီမံခန္႔ခဲြေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး Puan Maharaniက ယခုအႀကိမ္ အစည္းအေဝး၏ ေဆာင္ပုဒ္သည္ လက္ရွိ ကမၻာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေျခအေနႏွင္႔ အလြန္ကိုက္ညီေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ကုလသမဂၢ လူဦးေရ ရန္ပံုေငြ အဖဲြ႔ အမႈေဆာင္ ဒါရိုက္တာ Natalia Kanemက ဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စနစ္ကို မ်ားစြာ ခ်ီးက်ဴးေၾကာင္း၊ လူဦးေရ ကဲ႔သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ စနစ္ျဖင္႔ ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio