• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ရွီက်င္႔ဖိန္ႏွင္႔ မင္းေအာင္လိႈင္ ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္

(GMT+08:00) 2017-11-24 20:50:06

တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒၊ ဗဟိုစစ္ေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ယခုလ ၂၄ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက ပီကင္း ျပည္သူ႔ ခန္းမေဆာင္ႀကီးတြင္ အလည္အပတ္ ေရာက္ရွိလာေသာ ျမန္မာ႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္ခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္ရာတြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္က တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံတြင္ လာမည့္ အခ်ိန္ကာလ၌ တရုတ္ စီးပြားေရးႏွင္႔ လူမႈေရး ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းကို ခ်မွတ္ၿပီး တရုတ္ျပည္၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အားေကာင္းေသာ တြန္းအားေပးမည္ ျဖစ္ကာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံ အသီးသီးမ်ား အတြက္ တရုတ္ျပည္ႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင္႔ေကာင္းသစ္မ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ရွီက်င္႔ဖိန္က တရုတ္ႏွင္႔ ျမန္မာ အၾကား မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ကူးလူးဖလွယ္မႈ အားျဖည့္ျပဳလုပ္ရန္ႏွင္႔ တစ္ႏိုင္ငံ၏ အေလးထားခ်က္ကို တစ္ႏုိင္ငံက ေထာက္ထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္ အေနႏွင္႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္မႈႏွင္႔ နယ္ေျမတည္တံ႔ျပည့္စံုမႈကို တေလွ်ာက္လံုး ေလးစားၿပီး ျမန္မာ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကို အလြန္ အာရံုစိုက္ေနကာ ၄င္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အခန္းက႑မွ ဆက္လက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသ လံုၿခံဳေရးႏွင္႔ တည္ၿငိမ္ေရးကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္၊ ရွီက်င္႔ဖိန္က တရုတ္ႏွင္႔ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ တပ္မေတာ္၏ ဆက္ဆံမႈသည္ သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္၌ ရွိေနေၾကာင္း၊ တရုတ္ အစုိးရသည္ နယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ တပ္မေတာ္တို႔ အၾကား ကူးလူးဖလွယ္မႈႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကို အားျဖည့္ျပဳလုပ္ရန္ အားေပးေထာက္ခံေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ တပ္မေတာ္တို႔သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံမႈ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင္႔ ေဒသတြင္း ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရး အတြက္ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

မင္းေအာင္လိႈင္က ျမန္မာႏွင္႔ တရုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင္႔ တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ တရုတ္ျပည္မွ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ကူညီပံ႔ပိုးမႈႏွင္႔ ျမန္မာ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ အေပၚ တရုတ္ျပည္မွ အားေပးေထာက္ခံမႈမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ Belt and Road တည္ေဆာက္ေရးတြင္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး နယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ တရုတ္ျပည္ႏွင္႔ ကူးလူးဖလွယ္မႈႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားျဖည့္ျပဳလုပ္လုိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio