• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္္-အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားမွ မီဒီယာ လုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးတြင္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး

(GMT+08:00) 2017-11-23 19:45:38

တရုတ္္-အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားမွ မီဒီယာ လုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးကို ယခုလ ၂၂ရက္ေန႔က တရုတ္ျပည္ က်န္းစူးျပည္နယ္ စူးက်ိဳးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ႔ရာ တရုတ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင္႔ ထိုင္း အပါအဝင္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားမွ မီဒီယာ လုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးမ်ား၊ (သို႔) ဝန္ႀကီး၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ က်င္းပခဲ႔သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မီဒီယာ လုပ္ငန္း နယ္ပယ္မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ပိုမိုေႏြးေထြးေသာ တရုတ္-အာဆီယံ ကံၾကမၼာ အသိုက္အဝန္း တည္ေဆာက္ေရး တြန္းအားေပးျခင္းႏွင္႔ ပတ္သက္၍ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

၄င္းအစည္းအေဝးတြင္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ သတင္းျပန္ၾကားေရးရံုး ဥကၠ႒ က်န္က်န္႔ကိုက တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ၏ အဓိက ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၄င္းက ရွီက်င္႔ဖိန္၏ ေခတ္သစ္တြင္ တရုတ္ ဝိေသသ ထူးျခားခ်က္ ပါရွိေသာ ဆိုရွယ္လစ္ အေတြးအေခၚ၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင္႔ တရုတ္ျပည္သည္ တရုတ္ ဝိေသသ ထူးျခားခ်က္ ပါရွိေသာ ဆိုရွယ္လစ္ တည္ေဆာက္ေရး ေခတ္သစ္တြင္ ဝင္ေရာက္ၿပီး ေခတ္မီေသာ ဆိုရွယ္လစ္ ႏိုင္ငံ ဘက္စံု တည္ေဆာက္ေရး ျဖစ္စဥ္သစ္ကို ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သည္ ကိုယ္႔ႏိုင္ငံ၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင္႔ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ပိုမိုေႏြးေထြးစြာ ေပါင္းစပ္ၿပီး Belt and Road အဆုိျပဳခ်က္ႏွင္႔ အာဆီယံ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာကို နက္ရိႈင္းစြာ ညီညြတ္ေစ ေရးအား တြန္းအားေပးလိုေၾကာင္း၊ မီဒီယာ လုပ္ငန္းဌာနမ်ား အေနႏွင္႔ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သင္႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio