• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္-အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ား မီဒီယာ လုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး က်င္းပ၊ မီဒီယာမ်ား တရုတ္-အာဆီယံ ကံၾကမၼာ အသိုက္အဝန္းကို လက္တဲြ တြန္းအားေပးၾက

(GMT+08:00) 2017-11-23 18:05:46

ယခုလ ၂၂ရက္ေန႔က တရုတ္-အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားမွ မီဒီယာ လုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးကို တရုတ္ျပည္ က်န္းစူးျပည္နယ္ စူးက်ိဳးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၄င္းအစည္းအေဝး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တရုတ္ႏွင္႔ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ား အၾကား မီဒီယာ လုပ္ငန္း နယ္ပယ္တြင္ ကူးလူးဖလွယ္မႈႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တုိးျမွင္႔ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ မီဒီယာ လုပ္ငန္း နယ္ပယ္မွ လက္ေတြ႔က်ေသာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ တုိးျမွင္႔ေရးႏွင္႔ ပုိမို ေႏြးေထြးေသာ တရုတ္-အာဆီယံ ကံၾကမၼာ အသိုက္ အဝန္း တည္ေဆာက္ေရး ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆြးေႏြး ခဲ႔ၾကေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ သတင္းျပန္ၾကားေရးရံုး ဥကၠ႒ က်န္က်န္႔ကိုက မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ အာရွႏွင္႔ ပစိဖိတ္ ထိပ္သီးမ်ား အလြတ္သေဘာ အစည္းအေဝး က်င္းပစဥ္ အတြင္း တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ တရုတ္ျပည္ အေနႏွင္႔ အာဆီယံႏွင္႔ မိတ္ေဆြျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ခိုင္မာျပတ္ သားစြာေဆာင္ရြက္ၿပီး အာဆီယံႏွင္႔ အတူ ပိုမို ေႏြးေထြးေသာ ကံၾကမၼာ အသိုက္အဝန္း တည္ေဆာက္ၾကမည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ တရုတ္-အာဆီယံ မီဒီယာမ်ား အၾကား ကူးလူးဖလွယ္မႈႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ ဦးတည္ခ်က္ကို သတ္မွတ္ ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ပိုမိုေႏြးေထြးေသာ တရုတ္-အာဆီယံ ကံၾကမၼာ အသုိက္အဝန္း တည္ေဆာက္ ေရးတြန္းအားေပးျခင္းသည္ မီဒီယား လုပ္ငန္းဌာနမ်ား အေနႏွင္႔ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ ဘံုတာဝန္ဝတၱရား ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္သည့္ ျမန္မာ အသံလႊင္႔ႏွင္႔ ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာန ညႊန္ခ်ဳပ္ ျမင္႔ေထြးက မီဒီယာ၏ အခန္းက႑သည္ ႏွစ္ဖက္တို႔ အရပ္ဘက္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အတြက္ အလြန္ အေရးႀကီးသလို အနာဂတ္တြင္ မိမိတို႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အတြက္လည္း အလြန္ေသာ႔ခ်က္က်ေၾကာင္း၊ အစည္းအေဝးမွ ထုတ္ျပန္ေသာ "တရုတ္- အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားမွ မီဒီယာ လုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး အဆုိျပဳခ်က္"တြင္ တရုတ္ႏွင္႔ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ မီဒီယာ လုပ္ငန္း နယ္ပယ္တြင္ ပိုမိုေႏြးေထြးစြာ စည္းလံုးညီညြတ္ၿပီး ေရရွည္ စနစ္ရွိေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင္႔ ကူးလူးဖလွယ္မႈကို ျပဳလုပ္ရန္ အဆိုျပဳေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio