• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ျပည္သည္ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေရး အတြက္ တြန္းအားေပး

(GMT+08:00) 2017-11-23 16:24:27

ယခုလ ၁၈ရက္ေန႔ႏွင္႔ ၁၉ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဝမ္ယိသည္ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ႏွင္႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေနႏွင္႔ ပတ္သက္၍ တရုတ္ျပည္၏ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ကို သီးျခား ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရာ သက္ဆိုင္ရာ ျပႆနာကို ၃ဆင္႔ခဲ႔ြၿပီး ေျဖရွင္းရန္ အႀကံေပးခဲ႔ေၾကာင္း တရုတ္ ျပည္သူ႔ ေန႔စဥ္ သတင္းစာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

ႏိုင္ငံတကာ မိသားစုႀကီးသည္ ဘဂၤါလီ ျပႆနာ အေပၚ အာရံုစိုက္ေနၾကသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ိဳးေရး သုတ္သင္မႈ မရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး အေပၚ ေၾကာက္စရာ မရွိဘဲ ဘဂၤါလီ ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရး အတြက္ ဖ်န္ေျဖမႈကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ အပါအဝင္ အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၄င္းျပႆနာႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ အစုိးရကို ျပင္းထန္စြာ ေဝဖန္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ႏိုင္ငံသည္ ဒုကၡသည္မ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စိန္ေခၚမႈကို ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

၄င္းျပႆနာႏွင္႔ ပတ္သက္၍ တရုတ္ျပည္သည္ ျမန္မာႏွင္႔ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ ႏိုင္ငံအား လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈမ်ားကို ေပးၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံမွ ခ်ီးက်ဴးမႈ ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ ဘဂၤါလီ ျပႆနာသည္ အခ်ိန္ၾကာလြန္ခဲ႔ၿပီ ျဖစ္ၿပီး သမိုင္း၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုႏွင္႔ ဘာသာေရး အပါအဝင္ ရႈပ္ေထြးေသာ အေၾကာင္းမ်ားႏွင္႔ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သည္ ၄င္းျပႆနာႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈေတြ မလုပ္ဘဲ ေကာင္းမြန္သင္႔ေလ်ာ္စြာ ေျဖရွင္းရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း တရုတ္ျပည္သူ႔ ေန႔စဥ္ သတင္းစာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

   Webradio