• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အင္ဒို စီးပြားေရး ဖဲြ႔စည္းပံု ေျပာင္းလဲေန

(GMT+08:00) 2017-11-22 18:38:59

အင္ဒုိနီးရွား စီးပြားေရးသည္ စားသံုးမႈျဖင္႔ တြန္းအားေပးသည့္ ပံုစံမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျဖင္႔ တြန္းအားေပးသည့္ ပံုစံ အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေနေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ တတိယ ၃လပိုင္းတြင္ အင္ဒိုနီးရွား၏ စီးပြားေရး အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္မႈ အလြန္ႀကီးမားေၾကာင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ မိုဘိုင္းဖုန္း APPတြင္ တရုတ္ျပည္ Tencentႏွင္႔ Didiစသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အတိုင္းအတာသည္ လ်င္ျမန္စြာ တိုးပြားလာေၾကာင္း၊ အင္ဒိုနီးရွားရွိ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၌ တရုတ္ျပည္မွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏသည္ တတိယ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္ စီးပြားေရး ေန႔စဥ္ သတင္းစာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

ယခုႏွစ္ ပထမ ႏွစ္ဝက္ပိုင္းက အင္ဒုိနီးရွား၏ စားသံုးမႈ ပမာဏသည္ ယမန္ႏွစ္ အလားတူ အခ်ိန္ကထက္ ၄႕၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ တတိယ ၃လပိုင္းက်ေတာ႔ စားသံုးမႈ ပမာဏသည္ ယမန္ႏွစ္ အလားတူ အခ်ိန္ကထက္ ၄႕၉၃ရာခိုင္ႏႈန္းသာ တိုးလာၿပီး စားသံုးမႈ တိုးႏႈန္း က်ဆင္းသြားေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၏ အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္မႈႏႈန္းမွာ ၃၂ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိၿပီး ယမန္ႏွစ္ အလားတူ အခ်ိန္ကထက္ ၇.၁၁ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွား ဗဟို စာရင္းအင္ ဌာနမွ မၾကာခင္က ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းအရ သိရသည္။

   Webradio