• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ခရီးသြားျခင္းသည္ တရုတ္-အာဆီယံ ဆက္ဆံမႈ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အေရးႀကီး

(GMT+08:00) 2017-11-21 19:01:13

ယခုႏွစ္သည္ တရုတ္-အာဆီယံ ခရီးသြား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွစ္ ျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏွင္႔ အာဆီယံ အၾကားရွိ ခရီးသြား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အဆင္႔ႏွင္႔ အရည္အေသြးသည္ တိုးျမင္႔လာၿပီး နက္ရိႈင္းစြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေနေၾကာင္း တရုတ္ ျပည္သူ႔ ေန႔စဥ္ သတင္းစာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ တရုတ္ ခရီးသည္ ဦးေရး အလြန္မ်ားျပားသျဖင္႔ တရုတ္ျပည္သည္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပမာေျပာရလွ်င္ ဖိလစ္ပိုင္ ခရီးသြား ဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရင္းအရ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ၾသဂုတ္လ အထိ ဖိလစ္ပိုင္သုိ႔ သြားေရာက္ခရီးလွည့္လည္ခဲ႔သည့္ တရုတ္ ခရီးသည္ ဦးေရမွာ ၆သိန္း၄ေသာင္းေက်ာ္ ရွိၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံတြင္ရွိ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသည္ စုစုေပါင္း ဦးေရ၏ ၁၄႕၃၅ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တရုတ္ႏွင္႔ အာဆီယံ အၾကား ကူးလူးဖလွယ္မႈႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အဆက္မျပတ္ နက္ရိႈင္းလာသည္ႏွင္႔အမွ် ခရီးသြား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသည္ တရုတ္-အာဆီယံ ဆက္ဆံမႈ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ေပါင္းကူးတံတား ျဖစ္လာေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ခရီးသြားႏွင္႔ အားကစား လုပ္ငန္း ဝန္ႀကီး ဂါဂန္က အာဆီယံ ေဒသ၏ ခရီးသြား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတြင္ တရုတ္ျပည္မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အေဝးေျပးကားလမ္းႏွင္႔ ရထားလမ္းစသည့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေျခခံ အေဆာက္ အအံုမ်ားတြင္ အာဆီယံအတြက္ ႀကီးမားသည့္ အားေပးေထာက္ခံမႈ ေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္မႈ အရွိန္ႏွင္႔ အရည္အေသြးကို တုိးျမွင္႔ႏိုင္ရံုသာမကဘဲ တရုတ္ႏွင္႔ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ား အၾကား ယဥ္ေက်းမႈ ကူးလူးဖလွယ္ေရးကို တြန္းအားေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio