• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ျပည္ Dalian တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားဟာ ပ်ဥ္ျပားနဲ႔ တရုတ္ေရွး ေဟာင္းနန္ေတာ္ပံုကိုပံုေဖာ္ျပီး ကပ္ထားၾကတယ္။

(GMT+08:00) 2017-11-17 16:33:23

တရုတ္ျပည္ Dalian တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားဟာ ပ်ဥ္ျပားနဲ႔ တရုတ္ေရွး ေဟာင္းနန္ေတာ္ပံုကိုပံုေဖာ္ျပီး ကပ္ထားၾကတယ္။
   Webradio