• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

Henan ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔သံု ေလယာဥ္ကြင္းမွာ remote-control နဲ႔ Iron Man အရုပ္ပံုကို ေကာင္းကင္ေပၚမွာ ပ်ံၾကတယ္။

(GMT+08:00) 2017-11-17 16:13:36

Henan ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔သံု ေလယာဥ္ကြင္းမွာ remote-control နဲ႔ Iron Man အရုပ္ပံုကို ေကာင္းကင္ေပၚမွာ ပ်ံၾကတယ္။
   Webradio