• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အခြန္ကင္းလြတ္ခြင္႔ စနစ္ က်င္႔သံုးမည့္ အေျခအေနတြင္ တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္သြယ္ေရး လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္မည္

(GMT+08:00) 2017-11-02 15:45:39

    မၾကာခင္က တရုတ္ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အင္ဒိုနီးရွား သံအမတ္ႀကီး Soegeng Rahardjoက တရုတ္ ဆင္ဟြာ သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုရာ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင္႔ စနစ္ က်င္႔သံုးမည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္သြယ္ေရးသည္ လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

    တရုတ္-အာဆီယံ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ အခြန္ေတာ္အခ်ိဳ႕ ေလွ်ာ႔ခ်ေရး အခ်ိန္ဇယားအရ လာမည့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ႏွင္႔ တရုတ္-အာဆီယံ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ အဖဲြ႔ဝင္ ႏိုင္ငံအားလံုးမွ  က်န္ကုန္ပစၥည္းမ်ား အေပၚ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင္႔ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင္႔ စနစ္ က်င္႔သံုးမည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အာဆီယႏွင္႔ တရုတ္ျပည္၏ ကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio