• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

လာအို အႀကီးဆံုး ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းဝယ္ခြင္႔ရရွိရန္ တရုတ္-လာအုိ ဖက္စပ္ အစုရွယ္ယာ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ ကူညီေပး

(GMT+08:00) 2017-11-01 16:22:41

တရုတ္ႏွင္႔ လာအုိမွ ရင္းႏွီးေငြျဖင္႔ ဖက္စပ္တည္ေထာင္ထားေသာ လာအို-တရုတ္ အစုရွယ္ယာ ကုမၸဏီ လီမိတက္သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ရက္ေန႔က ဗီယင္က်မ္းၿမိဳ႕တြင္ လာအို ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီႏွင္႔ ဘ႑ာေရး အတိုင္ပင္ခံ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ လာအို ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကို လာအို အစုရွယ္ယာ ေစ်းကြက္၌ ေရာင္းဝယ္ခြင္႔ ရရွိရန္ ကူညီပံ႔ပိုးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

 

   Webradio