• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ရန္ကုန္-သန္လ်င္ တံတားသည္ တရုတ္-ျမန္မာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး လကၡဏာျဖစ္

(GMT+08:00) 2017-11-01 16:19:23

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သန္လ်င္ၿမိဳ႕သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင္႔ ကီလိုမီတာ ၂၀ခန္႔ကြာေဝးေၾကာင္း၊ ႏွစ္ၿမိဳ႕အၾကား ပဲခူးျမစ္ရွိ၍ ယခင္က သန္လ်င္ၿမိဳ႕မွ ရန္ကုန္သို႔ သြားလွ်င္ သေဘၤာစီးရန္ လိုေၾကာင္း၊ ၁၉၈၅ျပည့္ႏွစ္ကစၿပီး တရုတ္ အင္ဂ်င္နီယာ ၅၀၀ေက်ာ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရွ႕ဆင္႔ေနာက္ဆင္႔ သြားေရာက္ၿပီး ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာႏွင္႔ အတတ္ပညာဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင္႔အတူ ၈ႏွစ္ၾကာ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားေျဖရွင္းကာ ပဲခူးျမစ္ေပၚတြင္ တံတားတစ္စင္း ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၄င္းတံတားသည္ ရန္ကုန္-သန္လ်င္ တံတား ျဖစ္ၿပီး တရုတ္-ျမန္မာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး လကၡဏာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း စီအာအိုင္က ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

ရန္ကုန္-သန္လ်င္ တံတားသည္ ကားလမ္းႏွင္႔ ရထားလမ္း၊ လမ္း၂မ်ိဳးပါရွိေသာ တံတား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကာလမ္း တံတား၏ စုစုေပါင္းအရွည္မွာ ၂၁၅၁မီတာ ရွိၿပီး ရထားလမ္း တံတား၏ စုစုေပါင္း အရွည္မွာ ၂၉၃၈မီတာ ရွိေၾကာင္း၊ တံတားေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးျခင္းသည္ ပဲခူးျမစ္ ႏွစ္ဖက္ကမ္းရွိ ေနထိုင္သူမ်ား၏ သြားလာမႈကို အဆင္ေျပေစၿပီး တံတားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင္႔ သန္လ်င္ၿမိဳ႕ကို ဆက္စပ္ေပးထားေသာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဗဟိုခ်က္ ျဖစ္လာေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန တံတားေရးရာ ဦးစီးဌာန ဒုညႊန္ခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ျမတ္ဦးသည္ ရန္ကုန္-သန္လ်င္ တံတား ေဆာက္လုပ္သူမ်ားတြင္ တစ္ဦး အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းက ရန္ကုန္-သန္လ်င္ တံတား ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ႔သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕ရွိ ေနထိုင္သူမ်ား အတြက္ ႀကီးမားေသာ အဆင္ေျပမႈ ေဆာင္ၾကဥ္းလာၿပီး သန္လ်င္ၿမိဳ႕၏ ပညာေရးႏွင္႔ က်န္းမာေရး လုပ္ငန္း ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို တြန္းအားေပးခဲ႔ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္၊ ဦးေအာင္ျမတ္ဦးက ရန္ကုန္-သန္လ်င္ တံတား ေဆာက္လုပ္ခဲ႔ရာတြင္ တရုတ္ျပည္သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အတြက္ တံတား ေဆာက္လုပ္ေရး ပါရဂူမ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယခုအထိ ၄င္းပါရဂူမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္ တစ္ျပည္လံုးတြင္ တံတား ၃၀၀ေက်ာ္ ေဆာက္လုပ္မႈတြင္ ပါဝင္ခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ တရုတ္ သံအမတ္ႀကီး ဟုန္လ်န္႔က တရုတ္-ျမန္မာ ေဆြမ်ိဳး ေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ားမွ မေလွ်ာ႔ေသာဇဲြျဖင္႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ လက္တဲြ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ ရလဒ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔သည္ ရန္ကုန္-သန္လ်င္ တံတား၏ စိတ္ဓါတ္၊ တစ္နည္းအားျဖင္႔ ေျပာရမည္ ဆိုလွ်င္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကားရွိ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးေရး၊ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စိတ္ဓါတ္ကို ဆက္ခံၿပီး တရုတ္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး အေရးေတာ္ပံုကို ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အဆက္မျပတ္ တြန္းအားေပးသင္႔ေၾကာင္း၊ ယခု တရုတ္ႏွင္႔ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ Belt and Roadကို အတူ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ အေျခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ တရုတ္ျပည္သည္ ကူညီပံ႔ပိုးမည္ ျဖစ္၍ ျမန္မာ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင္႔ အတူ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ လမ္းႏွင္႔ တံတားမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio