• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အၾကမ္းဖက္မႈ အႏၲရာယ္ ရင္ဆိုင္ေရး အတြက္ ကာကြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အာဆီယံ တြန္းအားေပး

(GMT+08:00) 2017-10-27 15:16:11

၁၁ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးႏွင္႔ စတုတၳ အႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးမ်ား တိုးခ်ဲ႕အစည္းအေဝးကို ယခုလ ၂၃ရက္ေန႔မွ ၂၄ရက္ေန႔အထိ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း Clark ေလတပ္ အေျခခံ စခန္းတြင္ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

အာဆီယံ ဆယ္ႏိုင္ငံႏွင္႔ ေဆြးေႏြးဘက္ ၈ႏိုင္ငံမွ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားက ေဒသတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ အႏၲရာယ္ တုိးျမင္႔လာေနသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ယခုအႀကိမ္ အစည္းအေဝးသည္ ေဒသတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အေပၚ အလြန္ အာရံုစိုက္ေၾကာင္း၊ ေဒသတြင္း ဆက္ဆံမႈႏွင္႔ အျခားေဒသမ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အားျဖည့္ျပဳလုပ္ၿပီး ေဒသတြင္း ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

ယခုလ ၂၃ရက္ေန႔က အာဆီယံ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးမ်ားမွ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေသာ ပူးတဲြ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဒသတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ အႏၲရာယ္ အေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပသည့္ အျပင္၊ ေဒသတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈ မွန္သမွ်ကို တိုက္ဖ်က္ကာ သတင္းအခ်က္အလက္ အတူမွ်ေဝေရးႏွင္႔ ျပည္သူမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ား ျဖန္႔ခ်ိသင္ၾကားေပးမႈ အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင္႔ အၾကမ္း ဖက္မႈအႏၲရာယ္ ရင္ဆိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပသည္။

   Webradio