• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္နုိင္ငံသည္ ပထမဆုံးအၾကိမ္ သာယာလွပေသာတရုတ္ျပည္ ထူေထာင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ ထုတ္ျပန္

(GMT+08:00) 2017-10-24 09:37:03

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ၌ ရဲေဘာ္ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ အစီရင္ခံစာတြင္၊ ေဂဟ စနစ္ ယဥ္ေက်းမွု ဟူေသာ ေဝါဟာရကုိ ၁၂ ၾကိမ္ တုိင္တုိင္ ေျပာမိခဲ႔သည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ ပထမဆုံး အၾကိမ္ အျဖစ္ ခ်မ္းသာျပီး ဒီမုိကေရစီက်ေသာ၊ ယဥ္ေက်းျပီး သင္႔ျမတ္ သာယာလွပေသာ ဆုိရွယ္လစ္ ေခတ္မီ နုိင္ငံၾကီး ထူေထာင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ကုိလည္း တင္ျပထားသည္။

တရုတ္ ဗဟုိ ဘ႑ာေရးနွင္႔ စီးပြါးေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႔ရုံး ဒုဥကၠ႒ ယန္ေဝမင္နွင္႔ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီး လီကန္က်ယ္တုိ႔သည္ သာယာလွပေသာ တရုတ္ျပည္ ထူေထာင္ေရးဆုိင္ရာ အေျခအေနနွင္႔ အနာဂတ္ စီမံကိန္း အေၾကာင္းကုိ ယခုလ ၂၃ ရက္ေန႔က ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံ သတင္းစင္တာ၌ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းေထာက္မ်ားအား ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

ဝန္ၾကီး လီကန္က်ယ္က၊ လြန္ခဲ႔သည္႔ ငါးနွစ္အတြင္း တရုတ္ျပည္၏ ေဂဟစနစ္ ထူေထာင္ေရးနယ္ပယ္တြင္ မၾကံဳစဖူးေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွု ငါးရပ္ ရရွိ ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းတုိ႔သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမွု ျပဳျပင္ျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ၾကပ္မတ္ျခင္းနွင္႔ စနစ္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း စသျဖင္႔ ပါဝင္ေၾကာင္း၊ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ျပည္တြင္း ပတ္ဝန္းက်င္ ဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းသည္႔ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ နုိင္ငံတကာ ပတ္ဝန္းက်င္ ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းတြင္လည္း တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

   Webradio