• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ညီလာခံ အစီရင္ခံစာပါ Belt and Road တည္ေဆာက္ေရး အေၾကာင္း ဦးဟိန္းလတ္ ေျပာဆုိ

(GMT+08:00) 2017-10-23 11:56:41

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံကုိ ယခုလ ၁၈ ရက္ေန႔က ပီကင္း၌ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔သည္။ ျမန္မာနုိင္ငံ နာမည္ေက်ာ္ တရုတ္ျပည္ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ဦးဟိန္းလတ္သည္ ယင္းကုိ တေလွ်ာက္လုံး အာရုံ စူးစုိက္ေနသည္။ ၄င္းက၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င္႔ဖိန္၏ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံ အစီရင္ခံစာတြင္ တရုတ္ျပည္၏ အနာဂတ္ သံတမန္ေရး မူဝါဒကုိ ရွင္းလင္း ေဖၚျပျပီး Belt and Road တေလွ်ာက္မွ နုိင္ငံမ်ားသည္ Belt and Road တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ယုံၾကည္ စိတ္ခ်စြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္နုိင္မည္ဟု မၾကာမီက စီအာအုိင္ သတင္းေထာက္နွင္႔ အင္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္ရာ၌ ေျပာၾကားပါသည္။

ဦးဟိန္းလတ္သည္ ျမန္မာ နာမည္ေက်ာ္ စာေရးဆရာ ျဖစ္ျပီး ပါရင္႔ သတင္းေထာက္ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ Skynet ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာန သတင္းဌာန အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသည္။

တရုတ္နုိင္ငံသည္ Belt and Road တည္ေဆာက္ေရးကုိ အဓိက အျဖစ္ ထားျပီး Belt and Road နုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုကုိ တြန္းအား ေပးမည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးသားေဖၚျပထားသည္။ ယင္းနွင္႔ ပတ္သက္ျပီး ဦးဟိန္းလတ္က၊ Belt and Road ကမ္းလွမ္းခ်က္သည္ ကမၻာၾကီးအတြက္ ၾကီးျမတ္ေသာ စီးပြါးေရး ကြန္ရက္ တစ္ခုကုိ ဖဲြ႔စည္း တည္ေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Belt and Road တည္ေဆာက္ေရးကုိ မည္သူမွ ကန္႔ကြက္မည္ မဟုတ္ဘဲ အားလုံး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ နုိင္ငံ အခ်င္းအခ်င္း အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစနုိင္ေသာ ကမ္းလွမ္းခ်က္ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ နုိင္ငံ ၁၀၀ ေက်ာ္တုိ႔သည္ Belt and Road လက္တဲြ တည္ေဆာက္ေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္ အေပၚ ေထာက္ခံရန္နွင္႔ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆနၵကုိ ေဖၚျပျပီ ျဖစ္ျပီး ျမန္မာ နုိင္ငံသည္လည္း ယင္းလုပ္ငန္းတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ အစုိးရ အာဏာ က်င္႔သုံးခဲ႔သည္႔ေနာက္ပုိင္း စီးပြါးေရး ဖြံ႔ျဖိဳးမွုနွင္႔ နုိင္ငံျခား ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမွု ဆဲြေဆာင္ရန္ကုိ လြန္စြာ အေလးထားပါသည္။ သုိေသာ္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးမွု ဖူဖူလုံလုံ မရွိသျဖင္႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အပါအဝင္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ စုံလင္ ေကာင္းမြန္မွု မရွိသျဖင္႔ နုိင္ငံျခား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားစြာ ေတြေဝ ေနၾကပါသည္။ ယင္းနွင္႔ ပတ္သက္ျပီး ဦးဟိန္းလတ္က၊ Belt and Road တည္ေဆာက္ေရးသည္ ျမန္မာ နုိင္ငံ အတြက္ ယင္းျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးနုိင္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ ေက်ာက္ျဖဴ အထူး စီးပြါးေရးဇုန္ကုိ ဥပမာ တင္ျပီး ၄င္းက၊ ေက်ာက္ျဖဴ လုပ္ငန္းစဥ္နွင္႔ တရုတ္-ျမန္မာ ေရနံနွင္႔ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ ပုိက္လုိင္း ေဆာက္လုပ္ ျပီးသည္႔ေနာက္ ယင္းတစ္ေလွ်ာက္မွ ျမိဳ႔ရြာမ်ား စီးပြါးေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္နုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသခံအတြက္ နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ေမြးထုတ္ေပးနုိင္မည္႔အျပင္ ပုိမုိ မ်ားျပားေသာ အလုပ္အကုိင္ ေနရာသစ္မ်ားကုိလည္း ဖန္တီးေပးနုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုန္စည္ စီးဆင္းမွု ဖြံ႔ျဖိဳး လာျပီးေနာက္ ပုိမုိ မ်ားျပားေသာ စတုိးဆုိင္နွင္႔ ကုမၸဏီလည္း ေပၚထြက္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ဦးဟိန္းလတ္က၊ Belt and Road တည္ေဆာက္ေရးသည္ Belt and Road တစ္ေလွ်ာက္မွ နုိင္ငံမ်ားတြင္ ဆင္းရဲမွုနွင္႔ မတည္ျငိမ္မွုမ်ား ေလ်ာ႔နည္းေစေရး အတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳနုိင္မည္ဟု ယူဆပါသည္။ ၄င္းက၊ စီးပြါးေရး ဖြံ႔ျဖိဳးမွု အားနည္းေသာ နုိင္ငံမ်ားသည္ စီးပြါးေရး အားေကာင္းေသာ နုိင္ငံမ်ား မိမိတုိ႔ကုိ ဖိနွိပ္ရန္ကုိ စုိးရိမ္ တတ္ေၾကာင္း၊ ဖြံ႔ျဖိဳးမွု အားနည္းေသာ နုိင္ငံမ်ား စီးပြါးေရး တုိးတက္ေအာင္ အကူအညီ ေပးနုိင္ပါက နုိင္ငံ အခ်င္းအခ်င္းအၾကား ဆက္ဆံမွုမွာ ပုိမုိ ခ်စ္ခင္ရင္းနွီးသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတူ ခ်မ္းသာေရး အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္နုိင္ပါက ကမၻာ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း ေဖၚေဆာင္နုိင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Belt and Road ကမ္းလွမ္းခ်က္သည္ နုိင္ငံ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု အတြက္ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခု ဖြင္႔လွစ္ ေပးေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ျပီး ယင္းလမ္းေၾကာင္းမွ တဆင္႔ လူလူခ်င္းအၾကား ပုိမုိ သင္႔ျမတ္စြာ အတူယွဥ္တဲြေနထုိင္နုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ဦးဟိန္းလတ္က၊ တရုတ္နုိင္ငံသည္ Belt and Road တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင္႔ စီးပြါးေရးနွင္႔ သံတမန္ေရး တုိးခ်ဲ႔မွု ျပဳလုပ္နုိင္မည္ဟု လူအခ်ိဳ႔က စုိးရိမ္ေနေၾကာင္း၊ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံ အစီရင္ခံစာတြင္ Belt and Road တည္ေဆာက္ျခင္းကုိ အတူ တုိင္ပင္ေဆြးေနြး၊ အတူ တည္ေဆာက္ျခင္းနွင္႔ အတူ မွ်ေဝခံစားျခင္း မူအတုိင္း လုပ္ေဆာင္သည္ဟု ေဖၚျပထားေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ လူအမ်ား၏ မယုံသကၤာမွုမ်ား ပေပ်ာက္ျခင္းအတြက္ အက်ိဳးရွိပါေၾကာင္း ယုံၾကည္ပါသည္။ ၄င္းက၊ နုိင္ငံ အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးမွာ ျပည္သူမ်ား ခင္မင္ရင္းနွီးျခင္းသည္ လြန္စြာ အေရးၾကီးေၾကာင္း၊ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ တရုတ္နုိင္ငံက မည္သုိ႔ပင္ ဖြံ႔ျဖိဳးေစကာမူ၊ ဗုိလ္က် စုိးမုိးေရး ျပဳလုပ္မွာ ထာဝစဥ္ မဟုတ္ဟု ေဖၚျပထားေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္၍ မိမိတုိ႔သည္ ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ျပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နုိင္မည္ ျဖစ္ကာ စီးပြါးေရး၊ ယဥ္ေက်းမွု ကူးလူးဖလွယ္ေရးနွင္႔ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ လက္တဲြ တြန္းအားေပးနုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွီေစေရးကုိ အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္နုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

   Webradio