• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ CPC ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ညီလာခံ သဘာပတိ အဖဲြ႔ ဒုတိယ အႀကိမ္ အစည္းအေဝး က်င္းပ

(GMT+08:00) 2017-10-21 13:44:27

      တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ သဘာပတိ အဖဲြ႔ ဒုတိယ အႀကိမ္ အစည္းအေဝးကို ယခုလ ၂၀ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ႀကီးတြင္ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ အစည္းအေဝးကို ႀကီးမွဴးက်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

ညီလာခံ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ လ်ဴယြင္စန္းသည္ ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အဖဲြ႔ဝင္၊ အရံေကာ္မတီဝင္ႏွင္႔ ဗဟို စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မရွင္ အဖဲြ႔ဝင္ အျဖစ္ အေရြးခံရန္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အမည္စာရင္းႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ၁၈ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီမွ အစီရင္ခံစာ ဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မူၾကမ္း၊ ၁၈ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မရွင္မွ လုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္းႏွင္႔ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မူၾကမ္းမ်ားကို ညီလာခံ တက္ေရာက္ၾကသည့္ ကို္ယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ အသီးသီးထံ ေဆြးေႏြးဖို႔ တင္သြင္းရန္ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အဖဲြ႔ဝင္၊ အရံေကာ္မတီဝင္ႏွင္႔ ဗဟို စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မရွင္ အဖဲြ႔ဝင္ အျဖစ္ အေရြးခံရန္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အမည္စာရင္းကို အတည္ျပဳ ျပဌာန္းၿပီး ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ အသီးသီးထံ ေဆြးေႏြးရန္ တင္သြင္းခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

 

 

   Webradio