• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ညီလာခံ ပထမအၾကိမ္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြ က်င္းပ

(GMT+08:00) 2017-10-20 09:33:48

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ ပထမ အၾကိမ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြကုိ ယခုလ ၁၉ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက ပီကင္း၌ က်င္းပ ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ဗဟုိ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ ဒုအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း ၾကီးၾကပ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီး၊ နုိင္ငံေတာ္ အဂတိလုိက္စားမွု ၾကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ယမ္ေရွာင္တူနွင္႔ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ စည္းရုံးေရး ဝန္ၾကီးဌာန ဒုဝန္ၾကီး ခ်ီယုတုိ႔သည္ ပါတီ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းနွင္႔ ပါတီကုိ တင္းက်ပ္စြာ ၾကပ္မတ္ေရးဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားကုိ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါသည္။

၄င္းတုိ႔က၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၈ ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ က်င္းပခဲ႔သည္႔ ေနာက္ပုိင္း တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ပုိမုိ အားေကာင္း ခုိင္မာျပီး ပုိမုိ သန္႔စင္ လာျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီကုိ ၾကပ္မတ္ေရး လုပ္ငန္းမွာ ပုိမုိ တင္းက်ပ္ လာျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ျပင္ဆင္ေရးမွာ ပါတီ၏ လမ္းညႊန္ အေတြးအေခၚနွင္႔ အခ်ိန္နွင္႔ တေျပးညီ တုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံ အျပီးတြင္ အဂတိလုိက္စားမွု ျပင္းထန္ဆုိးဝါးေသာ အရာရွိၾကီးမ်ားအား အဓိက အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ႔ၾကပါသည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပမွ သတင္းေထာက္ ၂၉၀ ေက်ာ္တုိ႔သည္ ယခုအၾကိမ္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကပါသည္။

   Webradio