• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ျမန္မာသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စနစ္သစ္ တည္ေဆာက္မည္

(GMT+08:00) 2017-10-16 15:35:57

ျမန္မာ ေဒသ စံေတာ္ခ်ိန္ ယခုလ ၁၂ရက္ေန႔ညက ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ရုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္ တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ ျမန္မာ အစိုးရသည္ အျခားေဒသမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးခဲ႔သူမ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးကို လက္ေတြ႔ ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး တြန္းအားေပးရန္ အတြက္ စနစ္သစ္ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္ဟု စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ အတြင္း လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ ထားမႈ၊ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္အဖဲြ႔ကို တည္ေထာင္ၿပီး မိမိသည္ ၄င္းအဖဲြ႔ဥကၠ႒ အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္ျမတ္ေအးသည္ အဖဲြ႔ ဒုဥကၠ႒ အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းအစီအစဥ္ကို လာမည့္ သီတင္းပတ္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းစနစ္ တည္ေဆာက္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ၊ ေဒသႏၲာရ၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ လူတန္းစားအလႊာေပါင္းစံုတို႔ အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လက္တဲြျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရး အတြက္ ေလာေလာဆယ္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဓိက လုပ္ငန္းတာဝန္ ၃ခုမွာ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခဲ႔ေသာ ေနထိုင္သူမ်ားအား ျပန္လည္စိစစ္လက္ခံၿပီး ထိေရာက္ေသာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈမ်ား ေပးရန္၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင္႔ ေဒသႏၲရ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင္႔ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို တြန္းအားေပးရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ ႏိုင္ငံမွ ျပန္လာမည့္သူမ်ား၊ ဒိုင္းနက္၊ ၿမိဳႏွင္႔ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳးမ်ား အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား အတြက္ မူလအေန အထားကို ျပန္လည္ေရာက္ရွိေအာင္ မူလအေနအထားထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေရရွည္တည္တံ႔ခိုင္ၿမဲသည့္ စီမံကိန္းကို အစုိးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio