• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ျပည္၏ ႏိုင္ငံျခားေရး ေအာင္ျမင္မႈကို ဂ်ပန္ ပုဂိၢဳလ္ ခ်ီးက်ဴး

(GMT+08:00) 2017-10-13 16:12:07

    ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြ ညီလာခံကို ယခုလ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ အလႊာေပါင္းစံုမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ယခုအႀကိမ္ ညီလာခံ အေပၚ က်ယ္ျပန္႔စြာ အာရံုစိုက္ေနၾကေၾကာင္း၊ မၾကာခင္က တရုတ္-ဂ်ပန္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကူးလူးဖလွယ္မႈ လုပ္ငန္း အခ်ိန္ရွည္ၾကာစြာ ေဆာင္ရြက္ေန သည့္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံသား စာအီအြန္ဂ်ီ ကာဇူတယ္ရူက ပီကင္းတြင္ စီအာအိုင္ သတင္း ေထာက္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုရာ ၁၈ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြ ညီလာခံကို က်င္းပခဲ႔သည့္ ေနာက္ပိုင္း၌ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္ကို အျမဳေတ ျပဳထားေသာ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟို ေကာ္မတီ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင္႔ တရုတ္ျပည္၏ ႏိုင္ငံျခားေရး လုပ္ငန္းတြင္ ရရွိခဲ႔ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို လြန္စြာ ခ်ိဴးက်ဴးေၾကာင္း၊ တရုတ္-ဂ်ပန္ ဆက္ဆံမႈ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေပၚ အေကာင္းဘက္မွ ျမင္ေနေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

 

 

 

   Webradio