• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြ ညီလာခံ "ပါတီဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ လမ္းေၾကာင္း" ထားရွိမည္

(GMT+08:00) 2017-10-12 15:15:49

ပီကင္းၿမိဳ႕ မီဒီယာ ဟိုတယ္တြင္ ထားရွိေသာ ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြ ညီလာခံ မီဒီယာ စင္တာကို ယခုလ ၁၁ရက္ေန႔က ဖြင္႔လွစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

ထိုေန႔က မီဒီယာမ်ားအား ျဖန္႔ခ်ီခဲ႔ေသာ သတင္းေထာက္မ်ား၏ သတင္းရယူေရး ဝန္ေဆာင္မႈ အညႊန္းစာအုပ္တြင္ ယခုအႀကိမ္ ညီလာခံ က်င္းပစဥ္ အတြင္း မီဒီယာစင္တာသည္ ညီလာခံ က်င္းပရာ ျပည္သူ႔ ခန္းမေဆာင္ႀကီးတြင္ "ပါတီဝင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လမ္းေၾကာင္း"ကို ထားရွိၿပီး သတင္းရယူေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို စီစဥ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြ ညီလာခံ က်င္းပစဥ္ အတြင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္ အျဖစ္ "ပါတီဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ လမ္းေၾကာင္း" ထားရွိျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

   Webradio