• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

၁၉ၾကိမ္ေျမာက္တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီျပည္လံုးဆိုင္ရာအေထြေထြညီလာခံကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပရန္ု ႏိုင္ငံျခားေရာက္တရုတ္ႏြယ္ဖြားမ်ား ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾက

(GMT+08:00) 2017-10-12 14:37:04

    ၁၉ၾကိမ္ေျမာက္တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီျပည္လံုးဆိုင္ရာအေထြေထြညီလာခံကို ပီကင္း တြင္ က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားေရာက္တရုတ္ႏြယ္ဖြားမ်ားက မ်ားစြာ အာရံုစိုက္ၾကျပီး ယခုအၾကိမ္ အေထြေထြညီလာခံကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပရန္လည္း ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကသည္ဟု စီအာအိုင္က ေရးသားေဖာ္ျပပါသည္။

   Webradio