• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ျပည္၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး ပံုစံသည္ ကမၻာႏွင္႔ ပတ္သက္မႈရွိဟု စင္ကာပူ ပညာရွင္ဆို

(GMT+08:00) 2017-10-11 15:25:59

၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြ ညီလာခံကို ယခုလ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ ပီကင္း၌ စတင္ က်င္းပမည္။ မၾကာခင္က စင္ကာပူ အမ်ိဳးသား တကၠသိုလ္ အေရွ႕အာရွ သုေတသနဌာန ဌာနမွဴး ပါေမာကၡ က်င္႔ယံုဥာဏ္က စီအာအိုင္ သတင္း ေထာက္ႏွင္႔ေတြ႔ဆံုရာ တရုတ္ျပည္၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေအာင္ျမင္မႈႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

၄င္းက ယခု တရုတ္ျပည္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ ဒုတိယ အႀကီးဆံုး စီးပြားေရး အုပ္စုႏွင္႔ အႀကီးဆံုး ကုန္သြယ္ေရး ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာၿပီး ကမၻာ႔ အတြက္ လံုေလာက္သည့္ အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး ပံုစံကို အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈ လံုးဝမရွိဘဲ အသံုးျပဳလွ်င္ မရေၾကာင္း၊ တရုတ္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး ပံုစံသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး ပံုစံကို အစားထိုးရန္လည္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ တရုတ္ျပည္ ၏ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို အျခားႏိုင္ငံမ်ား အေနႏွင္႔ နည္းယူေလ႔လာ ထိုက္ေၾကာင္း ယူဆသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္၊ က်င္႔ယံုဥာဏ္က တရုတ္ ပံုစံကို တံခါးပိတ္ထားၿပီး ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္ ဖန္တီးခဲ႔ျခင္း မဟုတ္ဘဲ စီးပြားေရး ဂလိုဘယ္လိုင္ေဇးရွင္း အေျခအေန မ်ိဳးတြင္ အျခား ႏိုင္ငံမ်ားမွ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို နည္းယူေလ႔လာၿပီး ဖန္တီးခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သည္ ပြင္႔လင္းမႈရွိၿပီး တရုတ္ပံုစံသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္မႈ မ်ားစြာ ရွိသည္ဟု ယူဆေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 

 

   Webradio