• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

စြန္႔ပစ္တဲ႔ရထားတြဲကို စားေသာက္ခန္းအျဖစ္ျပန္လည္မြန္းမံျပီးေတာ့ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို စဲြေဆာင္တယ္။

(GMT+08:00) 2017-10-09 15:37:59
   Webradio