• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ငွက္မကို စြဲေဆာင္လာေစရန္ ငွက္ဖိုဟာ ငွက္သိုက္္ကိုလွပျဖစ္ဖို႔ အ​ၾက​ံ​ကုန္​ဉာဏ္​ကုန္မြမ္း​မံ​ထားတယ္။

(GMT+08:00) 2017-10-09 15:36:14

   Webradio