• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေန တည္ၿငိမ္လာ

(GMT+08:00) 2017-09-27 15:20:24

လြန္ခဲ႔သည့္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ရက္ေန႔က ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာခရိုင္ တြင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ႔သည့္ ေနာက္ပိုင္း၌ ျမန္မာ အစုိးရႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာ မိသားစုႀကီးတို႔သည္ ၄င္းေဒသ၏ လံုၿခံဳေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ မြတ္စလင္လူမ်ိဳးတို႔၏ အေျခအေနမ်ား အေပၚ အာရံုစုိက္ၾကေၾကာင္း၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယခုလ ၁၉ရက္ေန႔က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပႆနာကို အာရံုစိုက္ၾကေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား  ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ သြားေရာက္ၿပီး ၄င္းေဒသ၏ အေျခအေန သိရွိရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ႔ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

ျမန္မာ အစုိးရသည္ ၄င္းအၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ႔သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေမာင္ေတာ ခရိုင္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ႏွင္႔ ကီလိုမီတာ ၉၀ခန္႔ အကြာရွိ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားရာ ေဒသမွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာေသာ ဒုကၡသည္ မ်ားအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမ်ားကို ထားရွိၿပီး ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားကို လက္ခံရံုသာမကဘဲ ေမာင္ေတာခရိုင္မွ ထြက္ေျပးလာေသာ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳးမ်ားကိုလည္း လက္ခံေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ အစုိးရႏွင္႔ ပရဟိတ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ ပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အျပင္၊ တရုတ္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံ အခ်ိဳ႕ႏွင္႔ NGOမ်ားသည္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနၾက ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ျမန္မာ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးက မိမိတို႔ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူမ်ိဳးမ်ားကို ခဲြျခား၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔သည္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာေသာ ဒုကၡသည္ မွန္သမွ် အတြက္ ကယ္ဆယ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္၊ မိမိတို႔သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေရးရာ အတိုင္ပင္ခံ ေကာ္မတီကုိ သီးျခားတည္ေထာင္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ ေရရွည္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းကို ေရးဆဲြခ်မွတ္ကာ လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းစီမံကိန္းတြင္ မြတ္စလင္ႏွင္႔ အျခား လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေရရွည္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ အစုိးရက ယခုလ ၅ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရာ ေမာင္ေတာ ခရိုင္တြင္ တည္ၿငိမ္မႈ ျပန္လည္ ရရွိ၍ ေနရပ္စြန္႔ခြါထြက္ေျပးသူမ်ား မိမိတို႔ အရပ္ေဒသသို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ရန္ ပန္ၾကားေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

   Webradio