• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ညီလာခံဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ား အေျဖလႊာ

(GMT+08:00) 2017-09-13 14:18:42

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ညီလာခံကုိ က်င္းပေတာ႔မယ္။ စီအာအုိင္ အသံလႊင္႔ဌာနက ညီလာခံ ဆုိင္ရာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမွု ျပဳလုပ္ေနျပီး မဲနွုိက္တဲ႔ နည္းလမ္းနဲ႔ ေျဖသူမ်ားထဲမွ ဆုရသူမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္မွာ ျဖစ္ကာ ဆုရသူမ်ားဟာ အထိမ္းအမွတ္ ဆုပစၥည္းမ်ားကုိ ရရွိနုိင္ပါတယ္။ ပါဝင္ၾကဘုိ႔ ေစာင္႔ေမွ်ာ္ ေနပါတယ္။

 

၁။ အသက္အရြယ္        (  )၃၅ နွစ္ေအာက္၊ (  ) ၃၅-၅၀၊ (  ) ၅၀ ေက်ာ္

၂။ ပညာအရည္အခ်င္း     (  ) အထက္တန္းနဲ႔ အထက္တန္း ေအာက္၊ (  )တကၠသုိလ္ဘဲြ႔၊ (  )ဘဲြ႔လြန္၊ (  ) ေဒါက္တာဘဲြ႔

၃။ နုိင္ငံ  (   )

 

ေမးခြန္းမ်ား

၁။ ဒီနွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပမယ္႔ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လုံး ဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံဟာ ဘယ္နွစ္ၾကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံ ျဖစ္တာလဲ။

(  )၁၈ ၾကိမ္ေျမာက္  (  ) ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္

 

၂။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လုံး ဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံကုိ ဘယ္နွစ္နွစ္ တစ္ၾကိမ္ က်င္းပ ေနတာလဲ။

(  ) ၃ နွစ္၊ (  )နွစ္၊ (  )နွစ္

၃။ လြန္ခဲ႔တဲ႔ ငါးနွစ္အတြင္း တရုတ္ျပည္ရဲ႔ ဘယ္နယ္ပယ္က အေၾကာင္းကုိ

မိတ္ေဆြ အာရုံ အစုိက္ဆုံး ျဖစ္တာလဲ။

(  ) စီးပြါးေရး ထူေထာင္မွုဆုိင္ရာ ေအာင္ျမင္မွုမ်ား

(  ) ျပည္သူလူထု ေနထုိင္မွုဘဝ အဆက္မျပတ္ တုိးတက္လာျခင္း

(  ) နုိင္ငံတကာ စီမံခန္႔ခဲြေရးစနစ္ ထူေထာင္မွုတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

(  ) ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ျပီး အျပန္အလွန္ အက်ိဳး ရွိေစေရး တံခါးဖြင္႔ မဟာဗ်ဴဟာကုိ က်င္႔သုံးျခင္း

(  ) အျခား

   Webradio