• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္သန္းၾကိဳက္္ခရိုင္

(GMT+08:00) 2017-09-11 13:37:03

      တရုတ္ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္အေရွ႔ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ သန္းၾကိဳက္ခရိုင္ဟာ   လွ်ိဳ႔ဝွက္မႈ၊လွပမႈ အျပည္႔အဝရွိတဲ႔ ေနရာတစ္ခုျဖစ္လို႔၊ ဒီေနရာကို လာေရာက္လည္ပတ္တဲ႔  နိုင္ငံျခားသား  ဟာ ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္။

   Webradio