• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ထိုင္းစစ္ေရး ေရဒါ ဝယ္ယူေရး လုပ္ငန္းတြင္ ဂ်ပန္ တင္ဒါေခၚမည္

(GMT+08:00) 2017-09-07 16:42:03

ဂ်ပန္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ထိုင္းေလတပ္မွ ေရဒါဝယ္ယူေရး လုပ္ငန္းတြင္ တင္ဒါေခၚမည္ ျဖစ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံအား "FPS-3"ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး ေရဒါကို ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း မၾကာခင္က ဂ်ပန္ မီဒီယာမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ကိုးကား၍ ဆင္ဟြာ သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

အကဲခတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ပထဝီ အေနအထားအရ ႏိုင္ငံေရး ဆိုင္ရာ အေၾကာင္း ရင္းေၾကာင္႔ ရွင္ဇိုအာေဘး အစုိးရသည္ ဂ်ပန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ၏ ကန္႔သတ္မႈကို ထိုးေဖာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အေရွ႕ေတာင္ အာရွအား လက္နက္ပစၥည္း ေရာင္းခ်ေရး ေျခလွမ္းကို အရွိန္ျမွင္႔လာေၾကာင္း ယူဆၾကသည္။

 

   Webradio