• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ကေမၻာဒီးယား ေရွ႕ေနရံုးသည္ တိုင္းျပည္ အက်ိဳးေရာင္းစားမႈျဖင္႔ Kem Sokhaကို တရားဝင္ စြဲခ်က္တင္

(GMT+08:00) 2017-09-06 15:36:08

    ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံ ဖႏြမ္းပင္ ေရွ႕ေနရံုးမွ ေျပာေရးဆိုခြင္႔ရွိသူ တစ္ဦးက ကေမၻာဒီးယား အမ်ိဳးသား ကယ္ဆယ္ေရး ပါတီ ဥကၠ႒ Kem Sokhaသည္ ကေမၻာဒီးယား ရာဇဝတ္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၄၃ကို က်ဴးလြန္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ေရွ႕ေနရံုးသည္ ပႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕ ပဏာမ တရားရံုး ထံသို႔ စာအမွတ္ ၃၅၂၈ကို တင္သြင္းရာ တိုင္းျပည္ အက်ိဳးေရာင္းစားမႈျဖင္႔ Kem Sokhaကို တရားဝင္ စြဲခ်က္တင္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ေၾကာင္း ယခုလ ၅ရက္ေန႔က ေျပာၾကားသည္ဟု တရုတ္ သတင္းဌာနမွ သတင္းအရ သိရသည္။

   Webradio