• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

"BRICS+"သည္ ဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဘံုေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ကို ေရာင္ျပန္ထင္ဟပ္သည့္ ပံုစံျဖစ္ဟု ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆို

(GMT+08:00) 2017-09-06 10:41:15

ယခုလ ၅ရက္ေန႔က တရုတ္ျပည္ ရွမင္ၿမိဳ႕တြင္ ထြန္းသစ္စ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ား ေဆြးေႏြးပဲြသို႔ တက္ေရာက္ေနေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘရာယြတ္က ထိုင္းႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ တရုတ္ မီဒီယာမ်ားမွ အင္တာဗ်ဴ လုပ္ရာတြင္ ယခုအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပဲြကို မ်ားစြာ ခ်ီးက်ဴးေၾကာင္း၊ "BRICS+" ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသည္ ထြန္းသစ္စ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၌ အေရးႀကီးသည့္ ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာ႔ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခဲြေရးတြင္ တရုတ္ျပည္မွ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အေပၚ ခ်ီးက်ဴးေၾကာင္း လည္း ေျပာၾကားသည္ဟု စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

ဘရာယြတ္က ၿပီးခဲ႔သည့္ ၁၀ႏွစ္ အတြင္း "BRICS+" ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ မ်ားစြာ ရရွိၿပီး ဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ အႏွစ္သာရကို တိုးပြားေစကာ ထြန္းသစ္စ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ား အတူ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ နည္းလမ္းသစ္ ရွာႀကံရရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ထြန္းသစ္စ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးႏွင္႔ စီးပြားေရး နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ တိုးပြားလာသလို ကမၻာ႔ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ BRICS ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးက တြန္းအားေပးေနသည့္ အခန္းက႑သည္လည္း တစ္ေန႔တျခား သိသာထင္ရွားလာ ေၾကာင္း၊ BRICS ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကိုယ္႔ႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တြန္းအားေပး ရာတြင္ ဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ား အတြက္ တန္းတူညီမွ်ၿပီး ပြင္႔လင္းေသာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေျခအေနကိုလည္း ဖန္တီးေပးေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။   

ထို႔အျပင္၊ ၄င္းက"BRICS+"ပံုစံသည္ ထြန္းသစ္စ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဘံုေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ကို ေရာင္ျပန္ထင္ဟပ္ၿပီး ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ ပံုစံတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

   Webradio