• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ကြာလာလန္ပူ ေလဆိပ္၏ တရုတ္ ခရီးသည္ ညိွႏိုင္းေရး ဌာန ဖြင္႔လွစ္

(GMT+08:00) 2017-09-05 15:03:12

ၾသဂုတ္လ ၃၁ရက္ေန႔က တရုတ္ ခရီးသည္ ညွိႏိႈင္းေရး ဌာနမ်ားကို မေလးရွား ႏိုင္ငံ ကြာလာလန္ပူ ႏိုင္ငံတကာ ေလဆိပ္ႏွင္႔ တန္ဖိုးနည္း ေလေၾကာင္းကုမၸဏီမ်ား အသံုးျပဳ သည့္ကြာလာလန္ပူ အမွတ္ ၂ ႏိုင္ငံတကာ ေလဆိပ္တြင္ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ မေလးရွား သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ တရုတ္ ခရီးသည္ ညွိႏိႈင္းေရး ဌာနကို ပထမဆံုး ထားရွိသည့္ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

၄င္းညွိႏိုင္းေရးဌာနကို မေလးရွား ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ တရုတ္ သံရံုး၊ မေလးရွား ခရီးသြား တုိးျမွင္႔ေရး ဌာန၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ဌာန၊ ကြာလာလန္ပူ ေလဆိပ္ စီမံခန္႔ခဲြေရးကုမၸဏီ စသည္တို႔မွ ပူးတဲြ တြန္းအားေပးမႈႏွင္႔ မေလးရွား-တရုတ္ ကူညီေထာက္ပံ႔ေရး အသင္းႏွင္႔ ေဒသခံ ခရီးသြား အသင္းမွ ကူညီပံ႔ပိုးမႈျဖင္႔ ထားရွိဖြင္႔လွစ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မေလးရွား-တရုတ္ ကူညီေထာက္ပံ႔ေရးဌာနမွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးက မေလးရွားသည္ တရုတ္ ခရီးသည္မ်ား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကသည့္ ခရီးလွည့္လည္ေရး ေဒသ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ဘာသာစကား ဆိုင္ရာ အခက္အခဲ၊ မေလးရွား ႏိုင္ငံတြင္း ဝင္ေရာက္ျခင္း ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို မသိရွိျခင္းစသည္မ်ားေၾကာင္႔ တရုတ္ ႏိုင္ငံသားမ်ား မေလးရွား ႏိုင္ငံတြင္း ဝင္ေရာက္ရာတြင္ တားဆီးမႈ ခံရျခင္း မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၄င္းညွိႏိႈင္းေရး ဌာန ထားရွိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တရုတ္ ခရီးသည္မ်ား အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးၿပီး ၄င္းတို႔ကို မေလးရွား ႏိုင္ငံတြင္း အဆင္ေျပစြာ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္သည္ တရုတ္-အာဆီယံ ခရီးသြားႏွစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ား သည္ တရုတ္ ခရီးသည္မ်ား ဆဲြေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ မေလးရွား၏ ၄င္းေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ တရုတ္-မေလးရွား ဝန္ထမ္း ကူးလူးဖလွယ္မႈ ဆက္လက္တုိး ျမွင္႔ေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

   Webradio