• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္-လာအို ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း အေပၚ လာအိုအရာရွိ ခ်ီးက်ဴး

(GMT+08:00) 2017-09-04 15:11:56
    လာအို အမ်ားျပည္သူ အင္ဂ်င္နီယာႏွင္႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာန ဝန္ႀကီး ဘြန္ခ်န္-စင္သာဗုန္က မၾကာခင္က တရုတ္ ရထားလမ္း အမွတ္ ၅ အင္ဂ်င္နီယာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း အုပ္စုမွ တရုတ္-လာအို ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း မန္ေနဂ်ာ ဌာနကို လာေရာက္ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈခဲ႔ရာ၌ တရုတ္-လာအို ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း၏ တိုးတက္မႈ၊ အရည္အေသြးႏွင္႔ လုပ္ငန္းခြင္လံုၿခံဳေရး အေျခအေန အေပၚ ေက်နပ္မိေၾကာင္း၊ တရုတ္-လာအို ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္မႈမွ "တရုတ္အရွိန္"ကို ထိေတြ႔ခံစားမိေၾကာင္း ခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားသည္ဟု ၄င္းမန္ေနဂ်ာ ဌာနက ေျပာဆိုသည္ဟု ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။
   Webradio