• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ပလတ္စတစ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကို ေလွ်ာ႔ခ်ရန္ စင္ကာပူ ေဆာင္ရြက္

(GMT+08:00) 2017-09-01 12:23:41

ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက "စင္ကာပူ သုညစြန္႔ပစၥည္း"ဟု ေခၚသည့္ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံမွ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ေရး အဖဲြ႔သည္ ကုန္စည္ ထည့္သြင္းထုပ္ပိုးျခင္း ေၾကာင္႔ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ပလတ္စတစ္ ညစ္ညမ္းမႈကို ေလွ်ာ႔ခ်ေရး အတြက္ မ်ားက ကိုယ္႔ဟာကိုယ္ ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္ ပါလာသည့္ စားသံုးသူမ်ား အတြက္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာေအာင္ လုပ္ေပးရန္ အဆိုျပဳေၾကာင္း၊ ၾသဂုတ္လ ၃၁ရက္ေန႔က  ေဒသခံ ကုမၸဏီ ၁၄ခုသည္ ၄င္းအဆိုျပဳခ်က္အရ ယင္းပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္ၾကေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

"စင္ကာပူ သုညစြန္႔ပစၥည္း"သည္ ယခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္း မတိုင္မီတြင္ ၄င္းလႈပ္ရွားမႈ၌ ကုမၸဏီ ၅၀၀ ပါဝင္ေစၿပီး ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္ ၁သန္းကို ေလွ်ာ႔ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

   Webradio