• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အင္ဒိုနီးရွားႏွင္႔ ဗီယက္နမ္၏ ပင္လယ္ရပ္ဝန္း ပိုင္နက္လမ္းေၾကာင္း သတ္မွတ္ျခင္း ေဆြးေႏြးပဲြႏွင္႔ ပတ္သက္၍ တရုတ္ တုန္႔ျပန္

(GMT+08:00) 2017-09-01 12:23:05

    ၾသဂုတ္လ ၃၁ရက္ေန႔က တရုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ပီကင္းတြင္ က်င္းပခဲ႔ေသာ ပံုမွန္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြ၌ သတင္းေထာက္မွ အင္ဒိုနီးရွားႏွင္႔ ဗီယက္နမ္၏ ပင္လယ္ရပ္ဝန္း ပိုင္နက္လမ္းေၾကာင္း သတ္မွတ္ျခင္း ေဆြးေႏြးပဲြ ရပ္စဲရန္ တရုတ္ျပည္မွ ေတာင္းဆိုခ်က္ ေဖာ္ျပသလားဟူေသာ ေမးျမန္းခ်က္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင္႔ရွိသူ ဟြာ႔ခၽြင္းယင္က သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ား အေနႏွင္႔ ၄င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ တရုတ္ျပည္ အၾကားရွိ ႏွစ္ဖက္ ဆက္ဆံမႈကိုေရာ၊ ေတာင္ပင္လယ္ ေဒသတြင္ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးကိုပါ ေရွ႕ရႈၿပီး ခ်င္႔ခ်င္႔ခ်ိန္ခ်ိန္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တရုတ္ျပည္က ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သည္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ ေႏြးေထြးစြာ ကူးလူးဆက္ဆံၿပီး ေတာင္ပင္လယ္ ေဒသတြင္ အေျခအေန တည္ၿငိမ္ေကာင္းမြန္လာေနသည့္ အလားအလာကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ရန္ လက္တဲြ ႀကိဳးပမ္းလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio