• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ကိုးရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ ျပႆနာ ဆိုင္ရာ ဘက္အသီးသီးတို႔ ေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပႏိုင္ေအာင္ အေျခအေန ဖန္တီးရန္ အာဆီယံ ပန္ၾကား

(GMT+08:00) 2017-08-06 12:33:40

အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ားက ယခုလ ၅ရက္ေန႔က ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရာ ကိုးရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ အေျခအေန တင္းမာမႈ အဆက္မျပတ္ အရွိန္ျမင္႔လာျခင္း အေပၚ မ်ားစြာ အာရံုစိုက္ေနၾကေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ဘက္အသီးသီးတို႔အား သည္းခံစိတ္ထားၿပီး ေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပႏိုင္ေအာင္ အေျခအေန ဖန္တီးရန္ ပန္ၾကားေၾကာင္း၊ အာဆီယံ အေနႏွင္႔ ကိုးရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ ျပႆနာတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပသည္ဟု ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

   Webradio