• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အာဆီယံ စြမ္းအင္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ သန္႔စင္တြင္က်ယ္မႈကို အေလးထား

(GMT+08:00) 2017-07-14 18:25:33

ကမၻာ႔ ေက်ာက္မီးေသြး အသင္း အမႈေဆာင္ ဥကၠ႒ Benjamin Sportonက ေက်ာက္မီးေသြးစိမ္းႏွင္႔ ေက်ာက္မီးေသြးလွ်ပ္စစ္ အေဆာက္အအံု၏ ကုန္က်စရိတ္ နည္းသည့္အားသာခ်က္ တစ္ေန႔တျခား သိသာထင္ရွားလာေသာေၾကာင္႔ ၂၀၃၀ျပည့္ႏွစ္ မတိုင္မီတြင္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ကို အစားထိုးၿပီး ေက်ာက္မီးေသြးသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသ၌ အေရးအႀကီးဆံုး စြမ္းအင္ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း  မၾကာခင္က အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕တြင္ ေျပာၾကားသည္ဟု တရုတ္ျပည္ စီးပြားေရး ေန႔စဥ္ သတင္းစာမွ သတင္းရရွိသည္။

အင္ဒိုနီးရွား ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္မ်ားက အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ေဒသတြင္ ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္သည္ အဓိက စြမ္းအင္ အျဖစ္ ရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္ဆန္ျမင္႔မားစြာ ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္သည့္ တိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သန္႔စင္တြင္က်ယ္ေသာ ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားသည္ အာဆီယံ စြမ္းအင္ ဆက္တိုက္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၏ အေလးထားခ်က္ ျဖစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆၾကသည္။

 

 

 

 

   Webradio