• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ျမန္မာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခက္ခဲေသာ ေျခလွမ္းတစ္လွမ္း ေလွ်ာက္လွမ္း

(GMT+08:00) 2017-05-31 15:28:13

ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-(၂၁)ရာစု ပင္လံု ညီလာခံကို ယခုလ ၂၉ရက္ေန႔က က်င္းပၿပီးစီးသြားေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

ယခုအႀကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္ ရရွိခဲ႔ေသာ အႀကီးဆံုး ေအာင္ျမင္မႈမွာ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္သူမ်ား ပုဒ္မ ၃၇ခု ပါဝင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆို ခဲ႔ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသေဘာတူ စာခ်ဳပ္သည္ ထာဝစဥ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အကာင္အ ထည္ေဖာ္ရန္ အတြက္ အနာဂတ္တြင္ ေနာက္ဆံုး ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို ၿပီး ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ က်င္႔သံုးမည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ ျဖစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းေအာင္ျမင္မႈ ရရွိျခင္းေၾကာင္႔ ယခင္က အဆင္ မေျပသည့္ ျမန္မာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ အေပၚ လူအမ်ားသည္ ယံုၾကည္မႈ ျပန္လည္ရရွိလာ ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ညီလာခံ က်င္းပစဥ္ အတြင္း ေဆြးေႏြးေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ အလြန္ခက္ ခဲေၾကာင္း၊ မူလအစီအစဥ္အတိုင္း ၄ရက္ၾကာ က်င္းပမည့္ ညီလာခံကို ၅ရက္ၾကာ က်င္းပ ခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

ယခုအႀကိမ္ ညီလာခံကို ယခုလ ၂၄ရက္ေန႔က ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင္႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔စသည္မ်ားမွ ကိုယ္စား လွယ္ ၁၄၀၀ေက်ာ္ တက္ေရာက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ ေျမယာႏွင္႔ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ေခါင္းစဥ္ ၅ခုႏွင္႔ ပတ္သက္၍ အစုခဲြၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကေၾကာင္း၊ လံုၿခဳံေရး မွလဲြ၍ ဘက္အသီးသီးမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အျခားေခါင္းစဥ္ ၄ခုႏွင္႔ ပတ္ သက္၍ ပုဒ္မ ၄၅ခု ပါဝင္ေသာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ မူၾကမ္းကို တင္ျပခဲ႔ေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆံုး တြင္ ပုဒ္မ ၃၇ခုႏွင္႔ ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

   ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ညီလာခံ ပိတ္ပဲြ အခမ္းအနားတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေနႏွင္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင္႔ျမတ္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင္႔ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုစနစ္က်င္႔သံုးသည့္ ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚ အေရးႀကီး သည့္ေျခလွမ္းတစ္လွမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio