• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အစၥလာမ္ဘာသာ မဟုတ္ေသာ ဘာသာေရး စင္တာ မေလးရွား တည္ေဆာက္

(GMT+08:00) 2017-05-11 14:48:36

မေလးရွား ႏိုင္ငံ ဗုဒၶဘာသာ ျပန္႔ပြားေစေရး စင္တာ စတင္တည္ေဆာက္ေရး အခမ္းအနားကို မၾကာခင္က မေလးရွား ႏိုင္ငံ Putrajayaတြင္ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း တရုတ္ သတင္းဌာနမွ သတင္းအရ သိရသည္။

ေမလ ၁၀ရက္ေန႔ထုတ္ ေဒသခံ Chew Daily သတင္းစာတြင္ Putrajayaသည္ ဘာသာေရး သင္႔ျမတ္သာယာမႈႏွင္႔ ကိုးကြယ္မႈ လြတ္လပ္ခြင္႔ တိုးျမွင္႔ရန္ အတြက္ ပထမ ေျခလွမ္း တစ္လွမ္းကို လွမ္းလိုက္ေၾကာင္း၊ ဘာသာေရးမ်ားကို အစုိးရမွ အရင္းအျမစ္မ်ား တရားမွ်တစြာ မွ်ေဝရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

   Webradio