• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

Belt and Roadသည္ ကေမၻာဒီးယား အတြက္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းဟု ကေမၻာဒီးယားဆို

(GMT+08:00) 2017-05-09 14:32:16

Belt and Road ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ထိပ္သီးဖိုရမ္သည္ ယခုလ ၁၄ရက္ေန႔မွ ၁၅ရက္ေန႔အထိ ပီကင္းတြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟုန္ဆင္သည္ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ကို ဦးေဆာင္ၿပီး ယခုအႀကိမ္ ဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

ကေမၻာဒီးယား သတၱဳလုပ္ငန္းႏွင္႔ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး Suy Semက စီအာအိုင္ သတင္းေထာက္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ Belt and Roadမူေဘာင္အတြင္း ကေမၻာဒီးယားႏွင္႔ တရုတ္ျပည္္တို႔ ျပဳလုပ္ေသာ စြမ္းအင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ ကေမၻာဒီးယား အတြက္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး ေအာင္ျမင္မႈမ်ား အမွန္တကယ္ ေဆာင္ၾကဥ္းလာၿပီး ကေမၻာဒီးယား ျပည္သူမ်ား၏ ေနထိုင္မႈ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ တြန္းအားေပးေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio