• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥေရာပ သမဂၢ ရံုးဌာနခ်ဳပ္ ခရီးလွည့္လည္

(GMT+08:00) 2017-05-03 14:52:58

ဥေရာပ သမဂၢ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင္႔ လံုၿခံဳေရး မူဝါဒ ဆိုင္ရာ အဆင္႔ျမင္႔ ကိုယ္စားလွယ္ Federica Mogheriniသည္ ေမလ ၂ရက္ေန႔က အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

၄င္းေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြ အၿပီး Mogheriniက ဥေရာပ သမဂၢ အေနႏွင္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္စဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကို ဆက္လက္အားေပးေထာက္ခံၿပီး  ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင္႔ျမတ္ေရး ျဖစ္စဥ္ကို တြန္းအားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ဖက္တို႔သည္ ဘဂၤါလီ ျပႆနာ အေပၚ သေဘာကဲြလဲြမႈ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ႏွင္႔ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၄င္း၏ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဥေရာပ ခရီးစဥ္ကို ေမလ ၁ရက္ေန႔က စတင္လွည့္လည္ခဲ႔သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင္႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး Mogheriniက ဥေရာပ သမဂၢသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင္႔ စီးပြားေရး နည္းလမ္း မွန္သမွ်ျဖင္႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံကို ဆက္လက္ အားေပးေထာက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဥေရာပ သမဂၢမွ ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းအရ ၁၉၉၄ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဥေရာပ သမဂၢသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအား ယူရိုေငြ ၂၂၉သန္းဖိုး ရွိေသာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ ထားမႈမ်ားကို ေပးအပ္ခဲ႔ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္က ဥေရာပ သမဂၢသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေပၚ က်င္႔သံုးခဲ႔ေသာ ကုန္သြယ္ေရး၊ စီးပြားေရး အေရးယူမႈမ်ားႏွင္႔ ျမန္မာ အစုိးရ အရာရွိမ်ား အေပၚ က်င္႔သံုးခဲ႔ေသာ အေရးယူမႈမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္က ႏွစ္ဖက္ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ယူရိုေငြ ၁႕၅၅ဘီလီယံ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

   Webradio