• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ေဒသတြင္း တေျပးညီျဖစ္ေစေရးႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို အာဆီယံ ထိပ္သီး အစည္းအေဝး အာရံုစိုက္

(GMT+08:00) 2017-05-02 15:28:59

၃၀ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးကို ဧၿပီလ ၂၉ရက္ေန႔က ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ က်င္းပၿပီးဆံုးခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ အာဆီယံ တည္ေထာင္ ခဲ႔သည့္ ႏွစ္ေပါင္း၅၀ အတြင္း အာဆီယံ ၁၀ႏိုင္ငံမွ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

အစည္းအေဝး တက္ေရာက္သူမ်ားက လြန္ခဲ႔သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀အတြင္း အာဆီယံ အေနႏွင္႔ ရရွိခဲ႔ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို မ်ားစြာ ခ်ီးက်ဴးၿပီး အာဆီယံျပည္သူမ်ား အသိအမွတ္ျပဳၾကၿပီး ပြင္႔လင္းမႈ၊ သက္ညွာေထာက္ထားမႈ၊ ေပ်ာ႔ေပ်ာင္းမႈ၊ ေအးခ်မ္းတည္ ၿငိမ္မႈႏွင္႔ စည္ပင္သာယာမႈ ရွိေသာ ေဒသတြင္း အဖဲြ႔ကို ဖန္တီးရန္ အတြက္ ဆက္လက္ အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ကတိျပဳၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

ယခုအႀကိမ္ ထိပ္သီး အစည္းအေဝး၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ "ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို စဲြကိုင္ရန္ႏွင္႔ ကမၻာတြင္ ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္" ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစည္းအေဝးတြင္ ေဒသတြင္း ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရး၊ ပင္လယ္ျပင္ လံုၿခံဳေရးႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အပါအဝင္ သမရိုးက် ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးသည့္ အျပင္၊ သက္ညွာေထာက္ထားမႈ ရွိေသာ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အပါအဝင္ ေဒသတြင္း ညီမွ်စြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင္႔ မတူျခားနားသည့္ အသင္းအဖဲြ႔မ်ား အၾကား ကြာဟမႈ က်ဥ္းေျမာင္းေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ား ကိုလည္း အေလးထား ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ၾကေသာ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားက အာဆီယံ တေျပးညီ ျဖစ္ေစေရးကို ဆက္လက္ တြန္းအားေပးသင္႔ေၾကာင္း ယူဆၾကသည္။

   Webradio