• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

စင္ကာပူ ITႏိုင္ငံႏွင္႔ ဒီဂ်စ္တယ္ အစုိးရ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းအဖဲြ႔ တရားဝင္ ဖဲြ႔စည္း

(GMT+08:00) 2017-05-02 15:26:00

စင္ကာပူ၏ ITႏိုင္ငံႏွင္႔ ဒီဂ်စ္တယ္ အစုိးရ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းအဖဲြ႔ကို  ေမလ ၁ရက္ေန႔က တရားဝင္ ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

၄င္းလုပ္ငန္းအဖဲြ႔ကို စင္ကာပူ ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳမႈ စီမံခန္႔ခဲြေရး ဝန္ႀကီး Teo Chee Hean ဦးေဆာင္ေသာ ဝန္ႀကီးအဆင္႔ ေကာ္မတီမွ စီမံခန္႔ခဲြျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသည္ စင္ကာပူ အစုိးရ အေနႏွင္႔ ITႏိုင္ငံႏွင္႔ ဒီဂ်စ္တယ္ အစုိးရ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အေရးႀကီး ေျခလွမ္းတစ္လွမ္း တက္လွမ္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

   Webradio