• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ႏွင္႔ Belt and Road တေလွ်ာက္က ႏိုင္ငံမ်ား လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို

(GMT+08:00) 2017-04-21 14:12:15

တရုတ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင္႔ရွိသူ ဝူခၽြင္ကင္က ယခုလ ၂၀ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ပံုမွန္သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ တရုတ္ျပည္သည္ Belt and Road တေလွ်ာက္က ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ၁၃၀ေက်ာ္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔ၾကသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

ဝူခၽြင္ကင္က ယင္းသေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ မီးရထား၊ ကားလမ္း၊ ပင္လယ္ ေရေၾကာင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ေလေၾကာင္းႏွင္႔ စာတိုက္ေရးရာ ဆိုင္ရာ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ႏွင္႔ ေဒသတြင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

Belt and Road ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ထိပ္သီးဖိုရမ္ကို ယခုႏွစ္ ေမလ ၁၄ရက္ေန႔မွ ၁၅ရက္ေန႔အထိ ပီကင္းတြင္ က်င္းပမည္။ ယခုလ ၂၀ရက္ေန႔က တရုတ္ျပည္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက က်င္းပသည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေျပာေရးဆိုခြင္႔ရွိသူ ဝူခၽြင္ကင္က ၿပီးခဲ႔သည့္ ၃ႏွစ္က Belt and Roadအဆိုျပဳခ်က္ တင္ျပခဲ႔သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး နယ္ပယ္၌ တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

၄င္းက တရုတ္ျပည္သည္ Belt and Road တေလွ်ာက္က ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ "ရွန္ဟိုင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖဲြ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား အစုိးရခ်င္း ႏိုင္ငံတကာ ကားလမ္း သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္မႈ အဆင္ေျပေစေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္"ႏွင္႔ "တရုတ္-အာဆီယံ ပင္လယ္ေရ ေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္" အပါအဝင္ စာခ်ဳပ္ေပါင္း ၁၃၀ေက်ာ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔ၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio